ประกาศจากทางร้านยาเชียงรายโมเดริ์นดรัก

header.jpg

 ” ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากทางร้านยาเชียงรายโมเดริ์นดรัก สาขาไนท์บาร์ซ่า ได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่าน มาใช้บริการ ร้่านยาเชียงรายโมเดริ์นดรัก สาขาหอนาฬิกา ด้วยความปรารถนาดี ขอบคุณครับ “