ช่วงนี้ฝุ่นละอองในอากาศ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมาก เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ควรสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันละออง และมลพิษในอากาศ

หน้ากากกระดาษ ชนิดธรรมดา • แบบเยื่อกระดาษสามชั้น• สามารถกรองฝุ่นควัน การกระจายของน้ำมูกและน้ำลาย จากการไอ หรือจาม และเชื้อโรคได้ 5 ไมครอน หรือไม่ต่ำกว่าร้อยล่ะ 80 ของอนุภาคในอากาศ หน้าการกระดาษคาร์บอน • กรองกลิ่นสารเคมี เชื้อโรค ละอองฝุ่น• แบบเยื่อกระดาษสี่ชั้น ชนิดยางคล้องหู• กรองเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กกว่า 3 ไมครอน ได้ถึง 98%• กันละอองน้ำซึมผ่าน สวมใส่สบาย หายใจได้สบายไม่อับชื้น• ได้รับการตรวจสอบจาก Nelson Lab สหรัฐอเมริกา หน้ากากผ้า • ผ้ากรอง Cotton ยืดขยาย ครอบคลุมพื้นที่จมูกและปาก • ยางยืดคล้องหูยึดผ้าให้แนบชิดผิวหนัง• กรองอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ • ระบายอาการได้คล่องตัว ไม่อึดอัดขณะใช้งาน• … Continue reading